Plaats: Utrecht
Uren per week: 36
Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 31-12-2022
Optie op verlenging: Optioneel

Opdrachtomschrijving:

Als adviseur DIV  zorg je ervoor de dat de juiste informatie op de juiste tijd en juiste plaats beschikbaar is voor iedereen. Jij leidt als adviseur de gevarieerde informatie- en archiveringsvraagstukken bij de politie van A tot Z in goede banen en werkt mee aan de organisatie van de toekomst. Concreet betekent dit dat je:

 • aanvragen op het gebied van documentaire informatievoorziening ontvangt via het intakeloket. Dit kan bijvoorbeeld van de Dienst HR zijn Verwerving zijn, die begeleiding zoekt bij het digitaliseren van haar proces ‘Geweld tegen politieambtenaren’ en de implementatie van digitale dossiervorming. Je verdiept je in de vraag en stelt vervolgens een plan van aanpak op met je collega’s;
 • multidisciplinaire overleggen organiseert, waarbij je samen met de (interne) klant, informatiearchitect, businessanalist, functioneel beheerder en het ontwikkelteam komt tot een succesvolle implementatie van zaakgericht werken.
 • ervoor zorgt dat de oplossingen voldoen aan de eisen voor duurzame toegankelijkheid en dat je hierop monitort
 • de regie houdt op de implementatie van aan te sluiten processen op Appworks en deze begeleidt;
 • nadrukkelijk betrokken bent bij de verbetering en professionalisering van duurzame informatiehuishouding;
 • als adviseur vraag en aanbod bij elkaar brengt en voorstellen formuleert tot verbeteringen in het optreden als adviseur;
 • (landelijke) netwerken binnen en buiten de politie initieert, opbouwt, onderhoudt en op inhoudelijke samenwerking regisseert

Competenties:

 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Coachen
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen
 • Samenwerken

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het gebruik van het DUTO-framework voor Duurzame Toegankelijkheid
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een adviesfunctie
 • Ervaring met advisering op tactisch operationee niveau en projectmatig werken

Wensen:

 • Minimaal 3 jaar ervaring met zaakgericht werken (case management)
 • Kennis van en ervaring met Archiving by Design
 • Kennis van de domeinen politie en justitie

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.