Plaats: Rotterdam en soms Zwolle
Uren per week: 24-36
Startdatum: 15-11-2021
Einddatum: 15-05-2022
Optie op verlenging: Optioneel

Opdrachtomschrijving:

De risicomanagementketen omvat elementen als de Organisatiebrede Risico-Inventarisaties en –Evaluaties (RI&E), waaronder ook de RI&E/PSA (PsychoSociale Arbeidsbelasting), (bijna) ongevallenregistratie / onderzoek / analyse, Preventief Medisch Onderzoek (PMO), arbocatalogus, en afhandeling beroepsziekten. Er zijn veel verschillende RI&E’s zoals bv. gebouwen RI&E’s of RI&E’s op landelijk-, district- of dienstniveau. Deze elementen hebben een onderlinge afhankelijkheid en samenhang. Opdracht is om deze keten zodanig in kaart te brengen dat de informatiebehoefte helder wordt en een IV-oplossing kan worden bedacht.

PTSS is een specifieke beroepsziekte die om speciale aandacht vraagt bij de organisatie. Er zijn vele stappen in het proces van eerste melding naar erkenning beroepsziekten naar uitkeren van restschade. Het proces loopt nu op een end-of-life applicatie; deze dient vervangen te worden. Daarnaast zijn er vele wijzigingen in de wetgeving (per 1-1-2022 of 1-4-2022) die resulteren in een aangepast proces en daarmee een aangepaste IV. Voor dat laatste vraagstuk is een implementatiemanager aangesteld om de nieuwe wetgeving (op tijd) te implementeren. Opdracht is om vanuit wat er al is, een procesbeschrijving te maken van het proces Beroepsziekten, zodat de huidige applicaties kunnen worden vervangen.

Doel van de functie is om in samenwerking met de procesarchitect het proces, de keten, afhankelijkheden, entiteiten en informatiestromen te beschrijven en te tekenen van belangrijke processen bij VGW, zoals in ieder geval de Risicomanagementketen en PTSS (ofwel Beroepsziekten). Daarmee kan een weldoordachte proces-/ketenoptimalisatie in de organisatie vorm krijgen, IV-systemen worden gekozen en ingericht en managementinformatie worden aangemaakt.

Competenties:

 • Zelfstandigheid
 • Verbindend vermogen
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Verandergerichtheid
 • Creativiteit
 • Initiatief
 • Sociale vaardigheden

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Een erkende, afgeronde en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als inhoudsdeskundige in het werkgebied Duurzame inzetbaarheid / Veilig en Gezond Werken
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als inhoudsdeskundige Gezondheidsmanagement betrokken bij het ontwerpen, tekenen en optimaliseren van complexe processen/ketens
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als procesbegeleider: begeleiden van grotere, heterogene groepen
 • Minimaal 1 jaar ervaring als inhoudsdeskundige in een IV-selectie/ontwikkelproces en daarmee kennis opgedaan over het opstellen van requirements

Wensen:

 • Minimaal 3 jaar ervaring als inhoudsdeskundige in het praktisch toepasbaar maken van evidence based Gezondheidsmanagement
 • Minimaal HBO niveau is in de richting van gezondheidsmanagement

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.