Plaats: Huis ter heide
Uren per week: 36
Startdatum: 03-01-2022
Einddatum: 06-01-2023
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Binnen de IAM afdeling wordt gebruik gemaakt van – IBM Secure Directory Server (SDS) – IBM Secure Directory Integrator (SDI). Voor deze software pakketten zijn we op zoek naar een inhoudelijk specialist.We verwachten dat inhoudelijk technische kennis van deze IBM producten waarbij u in staat bent om incidenten op te lossen in de oplossingen die gemaakt zijn met deze IBM producten.Daarnaast verwachten we dat u mee kunt bouwen aan uitbreidingen aan onze oplossingen door functionele vragen om te zetten in een technisch realiseerbaar ontwerp, u dit kunt bouwen, testen en implementeren. Hier onder staan in meer detail deze verwachtingen en werkzaamheden uitgeschreven.

Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:

 • Het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken
 • Het doen van aanbevelingen
 • Het ontwerpen informatiefuncties
 • Het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie
 • Het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • Het onderhouden van Assembly Lines en de bijbehorende documentatie
 • Het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging
 • Het aanpassen van oplossingen aan door de klantorganisatie gewenste situaties
 • Het beheren en actueel en volledig houden van broncode en het uitvoeren van versiebeheer

Test en implementeert systeemontwerpen, door:

 • Het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen
 • Het beheren van systeemtestplannen
 • Het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden
 • Het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten
 • Het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie
 • Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces
 • Het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden
 • Het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen

Analyseert en lost storingen op, door:

 • Het analyseren van problemen in informatiesystemen
 • Het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software
 • Het ondernemen van acties om storingen te voorkomen
 • Het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen
 • Het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts
 • Het bewaken van de voortgang

Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:

 • Het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies
 • Het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen
 • Het onderhouden van gebruikershandleidingen
 • Het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen
 • Het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen

Competenties:

 • Analyseren
 • Conceptueel denken
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Klantgericht werken
 • Plannen en organiseren

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 2 jaar kennis van en werkervaring met computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeer talen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer
 • Minimaal 2 jaar ervaring met IAM oplossingen/ projecten
 • Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van kwaliteitsborging
 • Minimaal 1 jaar ervaring met LDAP, SDI, SDS
 • Minimaal 1 jaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken
 • Minimaal 1 jaar kennis van en werkervaring met ITIL framework
 • Minimaal 1 jaar programmeerervaring mbt IBM Assembly Lines (inclusief testen en implementeren)
 • Een afgeronde HBO opleiding

Wensen:

 • Kennis van en werkervaring met computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer
 • Kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen
 • Kennis en vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe
  informatiesystemen
 • Kennis van en vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van
  automatiseringsoplossingen
 • Kennis van en werkervaring met Visual Studio, MS SQSL Server, MySQL
 • Kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.