Plaats: Utrecht
Uren per week: 36
Startdatum: 20-09-2021
Einddatum: 23-9-2022
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Voorbereiding en ontwikkelingstraject, door:

 • Het ontwikkelen en plannen van adviesproducten o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages
 • Het toetsen van beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied
 • Het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houden met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid
 • Het creëren van draagvlak voor de totstandkoming van adviesproducten, processen en beleid

Besluitvorming, door:

 • Het inhoudelijke coördineren en procesmatige en procedurele voorbereiden van multidisciplinair besluitvormingsproces

Implementatie en uitvoering, door:

 • Het creëren van draagvlak voor, implementatie, toepassing en uitvoering adviesproducten en -processen
 • Het zorg dragen voor implementatie en uitvoering adviesproducten en -processen

Evaluatie en monitoring, door:

 • Ontwikkeling evaluatie en monitoring
 • (Evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten voorbereid en uitgevoerd
 • Voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid
 • Monitoring adviesprocessen
 • Beheer en bijstelling adviesproducten en aanpassing adviesprocessen

Project-voorstel realiseren, door:

 • Voorbereiding, analyse en afstemming
 • Business IT Alignment

Competenties:

 • Netwerken
 • Analyseren
 • Beïnvloeden
 • Organisatiegericht
 • Flexibel
 • Plannen en organiseren

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 5 jaar en recente (in de afgelopen 8 jaar) ervaring met informatie management binnen een IT omgeving
 • Minimaal 5 jaar en recente (in de afgelopen 8 jaar) ervaring met het schrijven van IT projectvoorstellen
 • Hbo

Wensen:

 • Ervaring als informatiemanager van IT – of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie) of binnen het domein van
  Inlichtingen en Veiligheid
 • Kennis van en ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als IT projectmanager
 • Gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als informatiemanager of als projectrmanager binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als informatiemanager of als projectrmanager met regie op software die in standaardvorm of op maat (mede) wordt geleverd door leveranciers buiten de eigen organisatie
 • Geldig certificaat PRINCE2 Practitioner of een geldig IPMA C certificaat of een geldig certificaat
  Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK)
 • Certificaat of diploma van opleiding informatiemanagement op minimaal HBO niveau

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.