Plaats: Regio Utrecht
Uren per week: 36
Startdatum: 05-07-2021
Einddatum: 01-07-2022
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Als projectarchitect CDS.IV.616 ETIAS National Unit (ENU) ben je de spil tussen de business en techniek in het grensbewakingsproces. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechausse (KMar) en het IT-bedrijf JIVC in de snel veranderende operatie van de grensbewaking. De regiegroep COC2 (KMar-keten) is de behoeftesteller van het project ENU. Met de vertegenwoordiger vanuit de business van de KMar stem je de funtionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt en met de projectmanager en de informatiemanager. De projectarchitecturen zijn riching gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als projectarchitect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan het grensbewakingsproces.

Competenties:

 • Samenwerken
 • Beïnvloeden
 • Conceptueel denken
 • Stressbestendig
 • Communiceren
 • Initiatief
 • Resultaatgericht

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar ervaring als Solution Architect of Project Architect met eigen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) opgeleverde architectuurproducten: project start architectuur en / of solution architectuur en / of domein architectuur
 • Minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / Service Oriented – SOA) oplossingen en koppelingen
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD) en Risico Analyse en Data Governance
 • (minimaal) 1 van de volgende certificeringen: PRINCE2 Practitioner, IPMA C of Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK) als technieken en methoden voor programma- en projectmanagement
 • Agile/Scrum certificaat
 • TOGAF gecertificeerd
 • Archimate gecertificeerd

Wensen:

 • Kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie)
 • Minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en ervaring met verschillende architectuurgebieden:
  – business-
  – applicatie-
  – data-
  – infrastructuur-architectuur
 • Minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en ervaring met verschillende
  architectuurgebieden en methoden (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
  – BVI en/of
  – CDM en/ of
  – NIM en/of
  – IDA en/of
  – DEMO
 • Kennis van en ervaring met: Defensie BeveiligingsBeleid en Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en Statement of Compliance – Koppeling (SOC-K)
 • Kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de
  voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)
 • Kennis van en ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • Kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG)
 • DEMO certificaat
 • BCS Solution Architectuur certificaat
 • CISSP en/of CRISC en/of SABSA certificaat

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.