Plaats: Utrecht
Uren per week: 36
Startdatum: 07-03-2022
Einddatum: 03-03-2023
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen; afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen; Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke  (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie zoals met Politie, JenV, Schiphol en het BIT.

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Beïnvloeden

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar ervaring (minder dan 5 jaar geleden) met het aansturen van projectteams van technische aard (netwerkbeheerders en/of netwerkontwikkelaars en/of netwerkarchitecten en/en
  beveiligingsadviseurs)
 • Minimaal 3 jaar recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider in de uitvoering van IT projecten met nadruk op IT infrastructuur op het gebied van (technische aspecten van) netwerken en koppelingen
 • Minimaal 3 jaar recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider met beveiligingsaspecten op het gebied van netwerken en koppelingen
 • Minimaal vijf jaar ervaring met projectmanagement van ICT projecten (software ontwikkeling
  en –implementatie en / of pakketselectie, –implementatie en inrichten beheer), waarvan
  minimaal 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Geldig certificaat PRINCE2 Practitioner of een geldig IPMA C certificaat of een geldig certificaat
  Project Management Institute (PMI) / Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK)
 • Minimaal 5 jaar ervaring met RISC-management van ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan minimaal 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers)

Wensen:

 • Ervaring als projectmanager van IT – of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, IND, Politie, Defensie) waarvan de meest recente ervaring minder dan 3 jaar oud is
 • Kennis van en ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • Minimaal 1 jaar werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT
 • Werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.