Plaats: Regio Utrecht
Uren per week: 36
Startdatum: 08-03-2021
Einddatum: 04-03-2022
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam

Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door:

 • Analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen
 • Beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen
 • Afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid
 • Typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren
 • (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht

Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen

 • Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever
 • Opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke (externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement
 • Programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld
 • Afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie

Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie.

Competenties:

 • Communiceren
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Beïnvloeden
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Verantwoordelijk

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 5 jaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software
 • Minimaal 3 jaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair) in omgevingen met een groot aantal stakeholders (>10)
 • Minimaal 3 jaar relevante en recente ervaring (minder dan 5 jaar geleden) als Projectleider in de uitvoering van IT projecten met nadruk op IT infrastructuur op het gebied van (technische aspecten van) netwerken en beveiligingsaspecten van netwerkkoppelingen
 • Minimaal vijf jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten (software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en –implementatie) (waarvan 1 project > 2 miljoen excl. btw en binnen een organisatie met meer dan 1.500 medewerkers)
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding

Wensen:

 • Ervaring als projectmanager van IT – of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie) of binnen Inlichtingen en Veiligheid
 • Kennis van en ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG)
 • Minimaal 1 jaar werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers o.b.v. IT
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)
 • IPMA B certificaat
 • Certificaat PRINCE2 Practitioner of een geldig IPMA C certificaat of een geldig certificaat Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK)

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.