Plaats: Den Haag
Uren per week: 36
Startdatum: 05-07-2021
Einddatum: 07-07-2023
Optie op verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Projectmanagement, door:

 • Ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van (meerjaren)projectplannen en -begroting
 • Besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam

Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door:

 • Analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en
  inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen
 • Beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen
 • afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid
 • Typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern), onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren
 • (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht

Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen;
Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; risicoanalyse uitvoeren en zorg dragen voor het
risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie

Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie en mogelijk ook met ketenpartners

Competenties:

 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Initiatief
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Verantwoordelijk

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie
  van software
 • Minimaal 3 jaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen jaren) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams
 • Hbo

Wensen:

 • Ervaring als projectmanager van IT – of (primaire) bedrijfsproces projecten binnen de keten Openbare Orde en Veiligheidsketen
 • Minimaal 3 jaar ervaring met informatiebeveiliging
 • Minimaal 1 jaar werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Gedurende de laatste 3 jaar werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van
  nieuwe producten en/of diensten in afstemming met meerdere (>= 2) ketenpartners/leveranciers
  o.b.v. IT
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.000 medewerkers) met voorkeur
  een IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten
 • Geldig certificaat PRINCE2 Practitioner of een geldig IPMA B/C certificaat of een geldig certificaat
  Projectmanagement Body of Knowledge (PMBOK)

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.