Plaats: Utrecht
Uren per week: 16
Startdatum: 04-01-2021
Einddatum: 07-01-2022
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren, uitvoeren van (geautomatiseerde) conversie van het huidige HIS (maatwerksysteem HIS) naar het nieuwe HiX HIS/AIS en rapporteren aan de projectmanager Delight over de resultaten

 • Opstellen overall conversieplan
 • Coördinatie: De conversie coördinator/specialist (in vervolg coördinator) stuurt op tijdige aanlevering en oplevering van de conversie bij alle partijen. Begeleidt de aspectgroep Conversie en coördineert de technische acties, ziet toe op opvolging van acties door het conversieteam en gebruikers. De technische acties behelzen: identificatie van te converteren gegevenselementen, identificatie van aanpak per data-element, definitie van veldtoewijzingen, het uitvoeren van datakwaliteitscontroles, de ontwikkeling en uitvoering van (geautomatiseerde) dataconversies. Daarnaast registreert de coördinator alle acties en testpunten die voortkomen vanuit de conversie activiteiten
 • Testen: De coördinator plant de testen en ondersteunt inhoudelijk bij het uitvoeren van Conversie testen
 • Ondersteuning go-live
 • De coördinator helpt bij de livegang door middel van support en het oplossen van issues die betrekking hebben op geconverteerde informatie. Gezien de belangrijke rol van de conversie in de (timing van) de livegang, levert de coördinator ook input voor het go-live draaiboek.
 • De coördinator zorgt er in samenwerking met de aspectgroep Techniek voor dat de systemen/databases voor de aanlevering van informatie aan de leveranciers worden gerealiseerd
 • De coördinator stemt als het gaat om het bewerkstelligen van datamigratie af met de interne IT-organisatie (JIVC) en EPD software leverancier en de hosting leverancier ICTZ gedurende het project
 • De coördinator is sparringpartner voor EGB, JIVC,, leveranciers en beheer als het gaat om de datamigratie
 • Voeren van overleg en afstemmen met de eigen aspectgroep(en), andere aspect en werkgroepen en projectleider en accountant
 • Het maken van voortgangsrapportages en managen van risico’s
 • De coördinator wordt aangestuurd door en rapporteert aan de Projectmanager Delight overall

Competenties:

 • Organisatiegericht
 • Communiceren
 • Resultaatgericht
 • Initiatief
 • Omgevingsgericht
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Mensgericht
 • Samenwerken

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 4 jaar ervaring als conversie specialist van EPD-projecten binnen de gezondheidszorg, bij minstens 3 verschillende projecten
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het (inhoudelijk) begeleiden/coördineren van aspectgroepen binnen een EPD projectorganisatie
 • HBO

Wensen:

 • Ervaring als conversiespecialist en coördinator voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de eerstelijns of tweedelijns zorginstellingen op basis van Chipsoft HiX, bij voorkeur minimaal 3 projectomgevingen
 • Ervaring als coördinator met de invoering van HiX in de eerstelijnszorg (huisartsenpraktijk, HAP) of gespecialiseerde zorg (revalidatie)
 • Ervaring om collega’s te coachen op het gebied van het realiseren van een conversie vanuit bestaande systemen naar HIX in een managed serviced omgeving
 • U heeft de studierichting op het gebied van ICT of informatiekunde afgerond
 • Functionele ervaring met HiX en het onderliggende datamodel/aanleverspecificaties om te kunnen bepalen in welke module welke informatie terecht moet komen
 • Ervaring met SQL en Uniface (ontwikkelomgeving van het huidige HIS)
 • Algemene ervaring op het gebied van ICT, informatievoorziening en processen in de gezondheidszorg
 • Ervaring met projectmanagement en Agile werken

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.