Plaats: Maasland
Uren per week: 36
Startdatum:
Einddatum:
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

1. Beheert het SharePoint platform door o.a.:
het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
het instrueren, begeleiden en coachen van beheerders ICT (junior en medior);
het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
het laten registreren van afwijkingen en problemen;
het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:
het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen

2. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:
* het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
* het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
* het opstellen van (inrichting)documentatie;
* het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
* het vertalen van de niet standaardopdracht NSA in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills;
* het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten.

3. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:
* het controleren en verifiëren van de impactanalyse;
* het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;
* het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch);

4. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:
* het bouwen van componenten;
* het aanpassen van bestaande componenten;
* het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk
* het opstellen van testscenario’s;
* het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s;
* het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
* het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
* het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
* het fungeren als laatste schakel in de derdelijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen.
* het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen
* het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten

5. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:
* het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten.
* het te komen tot een optimalisatie van in gebruik zijnde ICT bouwstenen;
* het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen 

Competenties:

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Nauwkeurig
 • Flexibel
 • Communiceren
 • Initiatief
 • Verantwoordelijk

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar ervaring met SharePoint 2016 en hoger
 • Minimaal 1 jaar ervaring met SharePoint in combinatie met ADFS
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het beheren van complexe SharePoint omgevingen
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van SharePoint maatwerk voor SharePoint 2016 en
  hoger
 • Hbo

Wensen:

 • Ervaring met LDAPCP
 • Werkervaring met technisch schrijven
 • Werkervaring met Microsoft Internet Information Services (IIS) en SQL Server
 • Ervaring met SharePoint Extranet omgevingen
 • Werkervaring binnen de Rijksoverheid
 • Werkervaring met clientside scripting aanpassing in combinatie met SharePoint
 • Ervaring met PowerShell in combinatie met SharePoint
 • Kennis en ervaring van/met DevOps
 • Kennis en ervaring van/met ITIL processen
 • Kennis en ervaring van/met projectmatig werken
 • Kennis en ervaring van/met Agile/SCRUM

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.