Plaats: Maasland, Utrecht, Den Helder . Frequentie vooraf niet aan te geven
Uren per week: 36
Startdatum: 01-03-2021
Einddatum: 04-03-2022
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:

 • Het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken
 • Het doen van aanbevelingen
 • Het ontwerpen informatiefuncties
 • Het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren
 • Het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen- het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie
 • Het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen
 • Het onderhouden van applicatieprogramma’s en de bijbehorende documentatie
 • Het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging
 • Het aanpassen van applicatieprogramma’s aan door de klantorganisatie gewenste situaties
 • Het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer

Test en implementeert systeemontwerpen, door:

 • Het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen
 • Het beheren van systeemtestplannen
 • Het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden
 • Het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten
 • Het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie
 • Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces
 • Het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden
 • Het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen

Analyseert en lost storingen op, door:

 • Het analyseren van problemen in informatiesystemen
 • Het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software
 • Het ondernemen van acties om storingen te voorkomen
 • Het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen
 • Het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts
 • Het bewaken van de voortgang

Competenties:

 • Analyseren
 • Conceptueel denken
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Klantgericht werken
 • Plannen en organiseren

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 2 jaar kennis van computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen;- kennis van en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen;- vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen;- vaardigheid in het analyseren van informatiserings vragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen
 • minimaal 3 jaar beroepsmatige ervaring als softwareontwikkelaar
 • Minimaal 2 jaar programmeerervaring (incl compileren, testen en implementeren)
 • Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van kwaliteitsborging
 • Minimaal 1 jaar ervaring met LDAP
 • Hbo

Wensen:

 • Kennis van computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen
 • Kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen
 • Vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen
 • vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen
 • Ervaring met Visual Studio 2017 en Team Foundation Server 2017
 • Kennis van ITIL, ASL BISL frameworks
 • Minimaal 2 jaar ervaring met ontwikkelen met HTML5, Javascript, CSS3 en scripting libraries
 • Minimaal 2 jaar ervaring met ontwikkelen Web Applications en Web Services met ASP.NET en C#

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.