Plaats: Huis ter Heide
Uren per week: 38
Startdatum: 07-03-2022
Einddatum: 11-08-2023
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

1. Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij KMar door:
– het functioneel beheren van de systeemconfiguraties, met inbegrip van het beheren van versie- en lease- registraties, persoonsautorisaties, wachtwoorden en identificaties;
– het bewaken van een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, overeenkomstig de eisen en het daartoe verrichten van eerstelijns onderhoud aan de systemen en het zo nodig inschakelen van in- of externe specialisten of technische beheerders;
– het beheren en waar nodig bijstellen van de parameters van de informatie- en verwerkingssystemen;
– het analyseren van de functionele belasting van systemen, het bepalen van wenselijke capaciteit aanpassingen aan de hand van gebruiksprognoses en het opstellen van plannen om aanpassingen te realiseren;
– het realiseren en actualiseren van systeem documentaties, werkinstructies, gebruikershandleidingen, opleidingsmateriaal, procedures en richtlijnen ter ondersteuning van het beheer en het gebruik van de systemen;
– het toezien op het naleven van voorschriften en richtlijnen en het ondernemen van actie in geval van onregelmatigheden;
– het deelnemen aan gebruikersoverleg gericht op informatie(behoefte)-uitwisseling, wijzigingsbeheer en wederzijdse terugkoppeling inzake incidentafhandeling.
– het verzamelen en rapporteren van management gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer systeem ten behoeve van het Meldkamerdomein;
– het beheren van systemen van de Landelijke Meldkamer. Het verstrekken van gegevens uit de systemen vindt niet eerder plaats dan na overleg met het bureau.

2. Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit door:
– het bewaken dat alle relevante actuele gegevens ten behoeve van de gegevensbestanden op decentrale opslagsystemen KMar tijdig, volledig en in de juiste vorm worden verwerkt en het zo nodig rappelleren, de gebruikers van decentrale opslagsystemen en andere leveranciers van gegevens;
– het controleren van databestanden en de juiste verwerking daarvan in de informatie- en verwerkingssystemen  en het bewaken van de volledigheid, actualiteit, bewaartermijnen, integriteit, betrouwbaarheid, beveiliging en toegankelijkheid van de gegevens;
– het bewaken van de consistentie in de structuur van de gegevensverzamelingen;
– het genereren van informatie uit de systemen en het presenteren daarvan in overzichten, grafieken enz.
– het verplaatsen van data van decentrale naar centrale opslagsystemen

3.  Adviseert over en ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen door.
– het adviseren van H-bureau Kwaliteitszorg Recherche en gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen KMar over hoe de systemen gebruikt kunnen worden;
– het bespreken van de behoefte aan gegevens en informatie met het management en de gebruikers en het ondersteunen bij het optimaal, correct en doelmatig gebruiken van de systemen;
– het beantwoorden van vragen over het gebruik van informatiesystemen en het ondersteunen bij het oplossen van gebruikersproblemen;
– het bijdragen aan de opleiding van gebruikers van de systemen.

U bent in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van installatiewerkzaamheden.

Competenties:

 • Communiceren
 • Organisatiegericht
 • Beïnvloeden
 • Conceptueel denken
 • Resultaatgericht
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Netwerken

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met een functie als Beheerder ICT
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met decentrale opslagsystemen
 • Minimaal 2 jaar kennis van autorisatie en security maatregelen van NAS en decentrale opslag voorzieningen
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen
 • Minimaal een MBO niveau 4 afgerond

Wensen:

 • Werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT
 • Werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning
 • Werkervaring met verschillende projectbesturingsmethodieken (o.a. Scrum, Agile, PrinceII)
 • Werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 • Werkervaring met IT-projecten bij de overheid
 • Werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria
 • Werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients
 • Werkervaring met koppelingen tussen geautomatiseerde systemen
 • Werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.