Plaats: Maasland
Uren per week: 24
Startdatum: 01-04-2019
Einddatum:  07-04-2020
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

1. Beheert de ICT middelen, door: * het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem; * het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten; * het zo nodig inwinnen van nadere informatie; * het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. * het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen; * het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan; * het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering; * het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e); * het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen; * het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: * het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden; * het laten registreren van afwijkingen en problemen; * het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie; * het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: * het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces; * het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen; * het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker; * het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis; * het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie * het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast * het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator; * het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid; * het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; * het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Competenties:

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Nauwkeurig
 • Initiatief
 • Verantwoordelijk
 • Flexibel

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Minimaal 2 jaar ervaring met Alfresco omgevingen
 • Minimaal 2 jaar ervaring met ECM architecturen
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Linuxsystemen
 • Minimaal 2 jaar ervaring met Oracle databases
 • MBO-diploma

Wensen:

 • Ervaring als Alfresco Record Manager
 • Ervaring met Alfresco Activity
 • Ervaring met SSO implementaties op Alfresco-omgevingen
 • Ervaring met Kofax Capture

Reageer op deze vacature