Plaats: Maasland
Uren per week: 38
Startdatum: 11-10-2021
Einddatum: 14-10-2022
Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving:

Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwste(e)n(en); door:

 • Het analyseren van de technische relaties tussen de bouwstenen
 • Het coördineren en afstemmen tussen de diverse technische disciplines
 • Het opstellen, beheren en borgen van de technische- en beveiligingsarchitectuur (HKS sessies)
 • Het opstellen, beheren en inrichten van de technische ontwerpen
 • Het integreren van de aangeleverde deelontwerpen tot een geheel
 • Het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting en bij impactanalyses en vooronderzoeken
 • Het opstellen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen
 • Het invulling geven aan het proces van instand houden van een gedefinieerd niveau van beveiliging van informatie en diensten
 • Het maken van afhankelijkheid- en kwetsbaarheidsanalyses vanuit het integrale defensie, IVENT en klantspecifieke beveiligingsbeleid en uit de overeenkomsten in de SLA met betrekking tot beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit
 • Het laten aanpassen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen
 • Het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van productmanagement
 • Het i.s.m. de productverantwoordelijke, opstellen van de Release Kalender per bouwsteen incl. certificering, audits, controles en het verwerken van aanbevelingen
 • Het organiseren van draagvlak bij productmanagement m.b.t. nieuwe concepten en ontwikkelingen op de marktAdviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwste(e)n(en), door:
 • Het doen van voorstellen voor product innovatie
 • Het maken van aanbevelingen voor verbeteringen in beveiligingsprocedures
 • Het doen van verbetervoorstellenStelt technische impact analyses op, door:
 • Het beoordelen van de impact op Functionaliteit (nieuwe/wijzigingen in architectuur principes, patterns)
 • Het beoordelen van de impact op Architectuur (wijzigingen in normering, ontheffingen, benodigde accreditaties)
 • Het beoordelen van de impact op de Systeemomgeving (wijzigingen in de ICT infrastructuur, Beheer (impact op beheerlast : extra inspanning dan wel besparing)
 • Het beoordelen van de impact op Documentatie (op te stellen/aan te passen ontwerpdocumenten en installatiedocumentatie)
 • Het beoordelen van de impact op Beveiligingsaspecten
 • Het bijdragen aan het opstellen van het adviesrapport
 • Het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenenOntwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren, door:
 • Het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten
 • Het aanpassen van bestaande bouwstenen of componenten
 • Het opstellen van testscenario’s
 • Het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s
 • Het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage
 • Het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases
 • Het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp
 • Het documenteren van opzet, bestaan en werking in een continu proces voor de bouwstenen of componenten
 • Het vaststellen van de normen waaraan de bouwsteen dient te voldoenCoacht de Senior Ontwerpers binnen de Productieclusters

Competenties:

 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Communiceren
 • Beïnvloeden
 • Visie
 • Conceptueel denken
 • Initiatief
 • Verantwoordelijkheid

Eisen, waar 100% aan moet worden voldaan:

 • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Het Curriculum Vitae is opgesteld in het Nederlands
 • Minimaal 3 jaar ervaring met een complexe SAP IT omgeving (onder complex wordt verstaan: meerdere gekoppelde SAP modules)
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het aansturen van technische multidisciplinaire teams van minimaal 5 teamleden
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen en ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders o.b.v. architectuur en infra techniek
 • 2 jaar ervaring met het vertaling van de behoeftestellingen naar een oplossingsrichting op basis van Architectuurkaders
 • Hbo

Wensen:

 • Ervaring als SAP System architect (system / domein architect)
 • Ervaring met het uitvoeren van complexe lifecycles van SAP applicatie en systeem landschappen  Hier wordt onder complex verstaan: meerdere gekoppelde SAP modules
 • Technische ervaring met SAP Producten zoals S/4 HANA en SAP HANA
 • Technische ervaring met ICT Infrastructuur (Linux, Virtualisatie, Storage, Server, Netwerken)
 • Kennis en ervaring met het schrijven van documenten, te weten: adviesrapporten of impactanalyses
 • Ervaring met SCRUM methodieken
 • Ervaring m ITIL processen

Reageer op deze vacature

Volg en like ons.